Manastiri u okolini

Manastir Nimnik

U neposrednoj blizini Srebrnog jezera je i manastir Nimnik. Nedefinisana je etimologija samog imena manastira, i do danas nije pronađeno valjano tumačenje. Beleženi izvori ne besede o vremenu nastanka manastira i njegovom dobrotvoru. Na osnovu građevine i veličine, pretpostavlja se da je oformljen u srednjem veku. Jedan od mitova o nastanku manastira Nimnik besedi o vlaškoj devojčici Nikolini, koja je jadovala zbog Turaka. Na njihovo pitanje: „Gde je manastir?”, ona je uzvratila „ni mik”, što na vlaškom označava „ne znam ništa”. Poslednjih decenija egzistencije samostalne srpske države održavan je kao zadužbina nekog velikaša. Njegova gradnja vezuje se i za Kneza Lazara. Smatra da potiče iz doba Maričke bitke.

Ovovremena crkva manastira Nimnik građena je uobičajenim, neobrađenim kamenom uz delove obrađenih stenovitih blokova. Jedan deo graditeljskog materijala dolazi sa rimskog lokaliteta Viminacijum o čemu svedoče i uzidani delovi mermernog naslona sa lepom ženskom glavom guste kose. Svojom krasotom manastir privlači golemi broj turista. Bogomolja manastira je jednobrodna sa polukružnom apsidom. Interesantno je da manastir ima dve kapele i drugačiju, manju zgradu koja se odavno naziva “svetinja”. Zapravo, veruje se da zgrada ima čudnu moć, da vraća vid slepima i isceljuje mnoge različite bolesti.

Do manastira se dolazi iz Požarevca putem za Veliko Gradište, preko sela Majilovac.

Manastir Tumane

Manastir Tuman je zabačen, na 10km od Golupca i okružen je božanstvenim ambijentom netaknute prirode. Građen je u XIV veku, uoči Kosovske bitke i posvećen je svetom arhanđelu Gavrilu. Amanet je Miloša Obilića izgrađen u srpsko-vizantijskom stilu.

O poreklu imena postoje dve varijante i obe se odnose na Miloša Obilića i reči “tu mani” (ostavi). Po prvoj verziji, Miloš je izgradnju počeo pre Kosovske bitke, ali je uoči iste dobio poziv od kneza Lazara koji mu je kazao: “Tu mani zdanje manastira”. Druga varijanta kaže da je Miloš nenamerno smrtno povredio samostanca Zosima Sinaita. Čeznući da mu pomogne, Miloš ga je na leđima poneo ka dvoru ali mu je duhovnik, spazivši da mu se bliži smrt, kazao: “Tu mani da umrem”.

Prvom i Drugom srpskom boju manastir je bio spaljen i demoliran, srušen do osnove i ponovo oformljen 1924. godine. Tokom radova na manastiru 1936. nađene su mošti svetog Zosima Sinaita koje su i nakon pet vekova zadržale čvrstinu i težinu. Smešćene su u omanji ćivot i razložene u crkvi ispred oltara gde se i u ovo vreme nalaze.

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style

Background Image

Background Color